Seuratuen haku alkaa 13.11

06.11.2020 11:03

Seuratuen 2021 hakuohjeita seuroille

Tässä seuroille nostoja opetus- ja kulttuuriministeriön seuratuesta.

Lue myös huolellisesti läpi OKM:n varsinainen hakuohje, josta selviää tarkemmin hakuohjeet ja kriteerit tuen saamiseksi. https://minedu.fi/avustukset/avustus/-/asset_publisher/seuratoiminnan-kehittamistuki-seuratuki-

 • Seuratuen myöntää opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM)
 • Haku aukeaa 13.11.2020 ja loppuu 18.12.2020 klo 16.15
 • Hakemus tehdään sähköisesti Suomisportin kautta
 • Hakemuksen lähettäminen vaatii vahvaa tunnistautumista (lähetä hakemus ajoissa)
 • Haettavat tukisummat ovat 2500 € - 25 000 €
 • Tuen kohteena on toiminta, joka kohdistuu lapsiin, nuoriin tai perheisiin
 • Haettavalla hankkeella on oltava vähintään 25% oma rahoitus
 • Toiminnan pitää alkaa vuoden 2021 aikana

Toivomme, että olette ennen hakemuksen lähettämistä yhteydessä liittoon. Voimme sparrata teitä hakemuksessanne! Näin voidaan mm. estää tekniset virheet ja väärin ymmärrykset hakemuksen kriteerien suhteen.

Seuratuen tavoitteet - Mihin tukea myönnetään
Avustuksen tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten liikunnan harrastamista sekä monipuolistaa organisoidun liikunnan harrastusmahdollisuuksia.

Seuratuen tavoitteena on edistää matalan harrastuskynnyksen toimintaa.

Tuen avulla voidaan kokeilla innovatiivisia toimintamalleja, lisätä toimintaan monipuolisuutta esimerkiksi uusien lajien kautta tai kehittää lajitoiminnan sisällä harrastustoimintaa.

Seuratuen avulla voidaan myös vahvistaa toiminnan laatua ja yhteisöllisyyttä, sekä tukea vapaaehtoistyötä.

Seuratuella voidaan ennaltaehkäistä liikuntaharrastuksen lopettamista pitämällä nuoret mukana toiminnassa urheilijoina, liikkujina ja seuratoimijoina.

 

Tuettavien hankkeiden tulee toteuttaa yhtä tai useampaa alla olevaa tavoitetta:

 • Lisätä lasten ja nuorten harrastajamääriä ja/tai –ryhmiä seurassa
 • Mahdollistaa liikunnan monipuolinen harrastaminen
 • Edistää yhdenvertaisia, tasa-arvoisia ja saavutettavia liikunnan harrastusmahdollisuuksia
 • Ehkäistä liikunnasta luopumista eli drop outia pitämällä nuoret mukana toiminnassa urheilijoina, liikkujina ja seuratoimijoina
 • Hillitä harrastamisen kustannuksia ja osallistumismaksuja lasten ja nuorten liikunnassa
 • Edistää liikunnallisen elämäntavan omaksumista ohjatun seuratoiminnan kautta
 • Edistää koko perheen liikkumista (perheliikunta)
 • Mahdollistaa syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten harrastaminen urheiluseurassa
 • Edistää maahanmuuttajalasten kotouttamista liikunnan avulla
 • Vahvistaa yhteisöllisyyttä ja lisätä vapaaehtoistoimintaa, sekä lisätä osaamista
 • Edistää monipuolista ja laadukasta seuratoimintaa
 • Kehittää innovatiivisia ja uudenlaisia toimintamalleja
 • Tukea vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten liikuntaharrastusta
 • Edistää koulupäivän yhteydessä tapahtuvaa liikuntaa seuratoiminnan avulla
 • Edistää erityistä tukea tarvitsevien lasten osallistumista seuratoimintaan

Tukea voi saada myös päätoimisen tai osa-aikaisen työntekijän palkkaamiseen!!!

Kannatettavia hankkeita ovat esimerkiksi:

Harrastajamäärää tai ryhmiä tai joukkueita lisäävät hankkeet

 • Luistelu/kaukalopallo -koulun käynnistäminen (uusi paikkakunta / uusi jäähalli)
 • Nuorten kaukalopallokoulun tai harrasteryhmän käynnistäminen
 • Monipuolisen liikuntakerhon käynnistäminen heti koulupäivän jälkeen tai muina aikoina

 

Koko perheen liikkumista edistävät hankkeet

 • perheluistelukoulu
 • aikuisille suunnattu luistelukoulu tai joku muu liikunta samaan aikaan lasten toiminnan kanssa esim. kaukalopallokoulun kanssa

 

 • Nuorten harrasteliikuntaa ja osallistumista seuratoimintaan lisäävät hankkeet
 • Nuorten harrastejoukkue
 • Seuran nuorten ryhmä
 • Nuorten harrasteturnauksen järjestäminen
 • Nuorten kouluttaminen ohjaajiksi ja tuomareiksi

 

Seuratoiminnan laatua ja/tai valmentajien osaamista lisäävät hankkeet

 • Tähtiseuraksi hakeminen
 • Seuratoimijoiden koulutukset
 • Toimenpiteet valmentajien työn tukemiseksi
 • Pää- tai osa-aikaisen työntekijän palkkaaminen (palkkaus voidaan tehdä yhdessä
  jonkun muun seuran kanssa)

  Yhteisöllisyyttä edistävät hankkeet
 • Seuran yhteinen starttitapahtuma kauden alussa
   

 Ideoi itse seuran tarpeiden mukainen hanke!

Lisätietoja ja sparrausapua, Janne Borgström
janne.borgstrom@skrl.fi tai p. 044 3272 026
Suomen Kaukalopalloliitto

Tulospalvelu
Kaukislehti