Seurat haastetaan mukaan Pelaajat päättää -viikkoon

29.10.2015 10:27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto päätti lähteä mukaan tähän mahtavaan ideaan. Haastamme kaikki seuramme osallistumaan Pelaajat Päättää -viikkoon.

 

Alla tarkemmin asiasta sekä ohjeet mukaan lähtemisestä.

 

Suomalaisessa valmennuskulttuurissa olemme viime vuosina paljon puhuneet omistajuuden ja itseohjautuvuuden merkityksestä osana urheilijaksi kasvamista. Valmennuskentässä näkyy kauttaaltaan hyvää yritystä siihen, miten pelaajien sisäistä motivaatiota lisättäisiin uuden oppimiseen ja miten omia kiinnostusten kohteita selvitettäisiin. Lasten kiekon vaiheessa valmentaminen on edelleen pääosin hyvin valmentajakeskeistä – valmentaja suunnittelee ja arvioi ja kärjistäen pelaajat osallistuvat toimintaan ainoastaan toteuttajan roolissa. Kyseessä on kuitenkin lasten oma harrastus, josta heidän tulisi kokea ainakin osittain autonomiaa / itsemääräämistä. Lapsen säännöllinen tuntemus siitä, että hän voi vaikuttaa oman harrastuksensa sisältöihin ja valintoihin on sisäisen motivaation kannalta isossa roolissa. Siksi halusimme järjestää Pelaajat Päättää –viikon.

Lähdimme liikkeelle jääkiekon sisäisesti pyrkien mahdollisimman laajaan osallistuvuuteen seuratasolla. Haluaisimme kuitenkin nähdä tämän myös lajiyhteistyön näkökulmasta. Kyseessä poikkeuksellisesti “alhaalta ylöspäin” lähtenyt projekti, jossa seurat haastavat oman lajiliiton sekä muut palloilulajit mukaan toimintaan.

Haluamme kantaa Pelaajat Päättää –viikon myötä vastuumme kokonaisvaltaisemmin. Haluamme lisätä lajien välistä yhteistyötä, kannustaa lapsia ja nuoria monilajisuuteen ja monipuoliseen liikuntaan, koska olemme mielestämme kaikki vastuussa samasta asiasta – lasten ja nuorten liikunnasta ja heidän hyvinvoinnista. Miksi emme siis tekisi lajien välistä yhteistyötä? Pelaajat Päättää –viikolla pyrimme lisäämään urheilijan omistajuutta, lisätä vuorovaikutusta valmentajien ja pelaajien välillä sekä kasvattaa pelaajan sisäistä motivaatiota omaa ja muita lajeja kohtaan.

Oleellisinta tässä on mielestämme myös koko palloilulajien antama yhteinen viesti suomalaiselle liikunnalla ja urheilulle yksinkertaisen esimerkin kautta – miten lapsen toiveet uskalletaan ottaa huomioon toiminnan suunnittelussa suomalaisissa valtalajeissa?

Nykyinen taitovalmentajahanke ja sen avulla muodostunut verkosto auttoi meitä kattamaan lähes kaikki Suomen jääkiekkoseurat. Saimme taitovalmentajaseuroista lähes kaikki heti mukaan. Uskon myös, että taitovalmentajien avulla saamme lähes kaikki yhteistyöseurat Pelaajat Päättää –viikolle mukaan jääkiekon osalta.

Nyt siis kaikki muutkin palloiluseurat mukaan haasteeseen! : )

Pelaajat Päättää –viikko

Suomen jääkiekon taitovalmentajat haastavat kaikki Suomen palloiluseurat Pelaajat Päättää –viikolle.
Ajankohta tapahtumalle on vko 51 eli 14.-20.12.2015.

Ilmoita seurasi / joukkueesi alla olevasta linkistä tai suoraan sähköpostilla teemu.riikonen@pokli.fi
Ilmoittautuminen sulkeutuu sunnuntaina 13.12.2015

https://docs.google.com/forms/d/1QjuXxEXqYTpJbYoKejQpiVhe_Wfo3AGAdRlovK2D1iE/viewform

Mistä on kyse?

Haluamme antaa lisävastuuta pelaajille Pelaajat Päättää –viikon aikana. Nimen mukaisesti pelaajat päättävät mitä harjoituksissa ko.viikon aikana tapahtuu.…
Pelaajat suunnittelevat, toteuttavat ja organisoivat harjoitukset valmentajien apuna.
Kohderyhmänä ensisijaisesti seurojen 10-14 -vuotiaat pelaajat ja heidän valmentajansa. Saa soveltaa myös muihin ikäluokkiin.
Toimintatavat ja tyylit ovat täysin vapaat. Tehkää viikosta seuranne, joukkueiden, valmentajien ja ennen kaikkea pelaajienne näköinen.

Viikon päätavoitteet ovat:

1. Vuorovaikutus ja yhdessä tekemisen lisääminen valmentajien ja pelaajien välillä
2. Osallistaminen ja lasten toiveiden huomioiminen näkyväksi osaksi päivittäistä toimintaa lasten ja nuorten harrastustoiminnassa
3. Pelaajan sisäisen motivaation kasvattaminen


Yhteistyöterveisin,

Suomen jääkiekon taitovalmentajat

Teemu Riikonen
PoKLi -Taitovalmentaja
E-mail: teemu.riikonen()pokli.fi

Tulospalvelu
Kaukislehti