Liiton laatimat toimintasuunnitelma ja esitys kaukiskoulun käynnistämistä varten. Junioritoiminnan käynnistämiseen luotuja materiaaleja voitte käyttää hyödyksi toimintaa käynnistäessä tai sen aikana. Materiaaleja voitte käyttää myös ennakkovalmistautumiseen ennen kaukiskoulun palaveria, joka järjestetään liiton kanssa. 

Toimintasuunnitelma

Esitys

Tulospalvelu
Kaukislehti