Suomen Kaukalopalloliitto ry:n hallinnolliset asiat ja päätökset päivitetään tälle sivustolle.

SKPL tietosuojaseloste

 

Vuosikokoukset

 

Kevätkokous 23.4.2022

Kutsu ja esityslista

Valtakirja

Tilinpäätös

Tilintarkastuskertomus

Toimintakertomus

 

Syyskokous 13.11.2021

Kutsu ja esityslista

Valtakirja

Talousarvio 2022

Toimintasuunnitelma 2022

Pöytäkirja

 

 

Kevätkokous 28.4.2021

Kutsu ja esityslista

Valtakirja

Tilinpäätös

Tilintarkastusraportti

Vuosikertomus

Strategia 2021-2024

Pöytäkirja

 

Syyskokous 14.11.2020

Kutsu ja esityslista

Valtakirja

Talousarvio 2021

Toimintasuunnitelma 2021

Pöytäkirja

 

Kevätkokous 24.6.2020

Kutsu ja esityslista

Valtakirja

SKPL ry:n säännöt

SKPL kurinpitosäännöt

Pöytäkirja

 

Jäsenhakemus

Varsinaiseksi liiton jäseneksi voi hakea rekisteröity yhdistys:

Varsinaiseksi jäseneksi pyrkivien on jätettävä kirjallinen jäsenanomus sekä todistus yhdistyksen tai yhteisön rekisteröimisestä ja ilmoitus jäsenmäärästä sekä lisenssimääristä. Liittohallitus hyväksyy jäsenet kirjallisesta hakemuksesta.

Liittohallituksen esityksestä voidaan kutsua liiton kunniapuheenjohtajiksi tai kunniajäseniksi erityisen ansioituneita henkilöitä. Päätöksen tekee liiton yleiskokous.

Varsinaisilta jäseniltä peritään jäsenmaksu. Lisäksi liitto voi periä liittymismaksun ja liiton palvelujen käyttämisestä lisenssiperusteisia maksuja sekä kilpailusääntöjen edellyttämiä muita maksuja varsinaisilta jäseniltään. Maksuista päätetään liiton syyskokouksessa. Kunniapuheenjohtajalta ja kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua.

Jäsen voi erota liitosta tekemällä siitä kirjallisen ilmoituksen liittohallitukselle tai puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta liiton kokouksessa. Eroaminen tulee voimaan välittömästi, mutta jäsenvelvoitteet jatkuvat sen kalenterivuoden loppuun, jonka aikana eroamisesta on ilmoitettu.

Liittohallitus voi erottaa jäsenen, joka ei enää täytä näissä säännöissä määrättyjä jäsenyyden edellytyksiä, toimii näiden sääntöjen vastaisesti tai menettelyllään huomattavasti vahingoittaa liittoa.

Liittohallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi liitosta, jos jäsen ei ole 12 kuukauteen maksanut jäsenmaksuaan.

Liiton jäsenmaksut vuonna 2022 ovat seuraavat: 50 € / seura, 100 € / alue

Jäsenyyden hakeminen

SKPL ry:n jäsenyyttä haetaan jäsenhakemuslomakkeella. Hakemukseen on täytettävä siinä vaadittavat tiedot ja lisättävä vaadittavat liitteet. Kaukalopalloliiton liittohallitus käsittelee ja hyväksyy jäsenyyden hakemusten perusteella. Liitohallitus ei anna erillisiä perusteluja jäseneksi ottamisesta tai jäsenhakemuksen hylkäämisestä. Liittohallitus tekee päätöksen aina kokonaisvaltaisen harkinnan jälkeen.

Lisätietoja

Toimisto: janne.borgstrom@kaukalopalloliitto.fi

Kuvavarmenne

Kuvavarmenne

Tulospalvelu
Kaukislehti